Dekarbonizace

Provádíme dekarbonizaci motoru, a to jak vodíkovou i chemickou cestou.

autoservis k+f dekarbonizace
autoservis k+f  deca ss 4000

h2 dekarbonizace

^

dekarbonizace motoru se provádí zařízením, které ze speciální směsi elektrolytu vyrobí vodík, a současně s kyslíkem vytváří tzv. brownův plyn, který se přidává k nasávanému vzduchu do motoru. takto obohacený vzduch má vyšší teplotu hoření, díky které mění karbon pevného skupenství na kapalné, při kterém dochází k jeho odbourání

chemická dekarbonizace

^

bg dekarbonizace je unikátní odstranění pevných uhlíkových úsad chemickou cestou, bez složité, drahé a nebezpečné mechanické procedury. Tyto úsady vznikají působením vysokých teplot na uhlovodíkové látky nebo při spalování paliva. zanášejí sací a výfukové ventily, vstřikovací trysky, spalovací komoru, výfukový systém i katalyzátor, což způsobuje ztrátu výkonu, vyšší spotřebu paliva, pokles kompresních tlaků, nepravidelné zážehy, klepání motoru, špatné startování. odstranění těchto úsad z motorů, převodovek a dalších systémů se nazývá dekarbonizací.

autoservis k+f chemická dekarbonizace